Toaletka dębowa

Toaletka dębowa z okresu międzywojnia, stan przed renowacją