Para krzeseł w stylu Ludwik Filip

Para krzeseł w stylu Ludwik Filip z II poł. XIXw., okleina i drewno mahoń, konstrukcja sosna.

Krzesła w oryginalnym, dobrym stanie zachowania.